Strona używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookies, zawsze możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce internetowej. Polityka Cookies Akceptuję

podział majątku

Dzielenie majątku po rozwodzie

Rozwód

Rozwód sam w sobie jest przykrym doświadczeniem, dlatego każdy, którego ten problem dotyka, chce mieć go jak najszybciej za sobą. Czasem jednak kwestia wspólnej własności dóbr przedłuża przebieg całej sprawy, przez co żadna ze stron nie może zbyt szybko o niej zapomnieć. Co powinniśmy wiedzieć o majątku wspólnym, żeby przyspieszyć ten proces?

więcej » 1

Rozwód prosty jak zakup telewizora – jak to zrobić?

Rozwód

Najpierw rzut oka na mistrzów świata w rozwodzeniu się: 75% amerykańskich i połowa kanadyjskich małżeństw kończy się rozwodem. Nie robią tego dla przyjemności – po śmierci bliskiej osoby rozwód jest drugi na liście najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Podczas tego trudnego okresu spada ci na głowę wiele problemów, z którymi musisz sobie natychmiast poradzić. To bardzo trudny, kłopotliwy, wręcz przerażający czas... mówiąc delikatnie.

więcej » 2

Zrób to z klasą

Rozwód

Trudno. Stało się. To już pewne, że wasze małżeństwo się skończyło. Przed oczami stoją ci piekielne awantury, obgadywanie się przed przyjaciółmi oraz bolesny i kosztowny proces. Czy to nieuniknione? Niekoniecznie. Nie będzie to łatwe, ale możesz zrobić wiele, by rozstanie oznaczało dla was początek lepszego życia, a nie totalną destrukcję.

więcej » 5

Jak się skubie faceta

Rozwód

Nic nie jest większym dyshonorem dla rycerza niż rozwód. Wystarczy spojrzeć na Sir Paula McCartneya, człowieka, którego kultowe nazwisko zostało zmieszane z błotem przy okazji rozpadu jego małżeństwa, gdzie pojawiły się oskarżenia o przemoc, szargające jego reputację. Dał się zwieść okresem miodowego miesiąca i teraz rzeczywiście może zaśpiewać: „Wczoraj wszystkie moje zmartwienia wydawały się tak odległe". Ale on nie jest jedynym przypadkiem. Nic dziwnego, że rycerstwa już nie ma.

więcej » 38
array(4) { [0]=> array(49) { ["id"]=> string(4) "1485" ["slug"]=> string(30) "dzielenie-majatku-po-rozwodzie" ["dont_use_tags"]=> string(44) "magazyn , małżeństwo , diagnoza , kobieta" ["title"]=> string(31) "Dzielenie majątku po rozwodzie" ["avatar_description"]=> string(0) "" ["avatar_alt_text"]=> string(0) "" ["lead"]=> string(366) "Rozwód sam w sobie jest przykrym doświadczeniem, dlatego każdy, którego ten problem dotyka, chce mieć go jak najszybciej za sobą. Czasem jednak kwestia wspólnej własności dóbr przedłuża przebieg całej sprawy, przez co żadna ze stron nie może zbyt szybko o niej zapomnieć. Co powinniśmy wiedzieć o majątku wspólnym, żeby przyspieszyć ten proces?" ["has_superbox"]=> bool(true) ["has_superbox_main"]=> bool(false) ["has_superbox_sticker"]=> bool(false) ["superbox_content"]=> string(0) "" ["superbox_title"]=> string(31) "Dzielenie majątku po rozwodzie" ["superbox_avatar"]=> string(20) "superbox_avatar_1485" ["body"]=> string(8290) "

[powiazane]

Z ugodą do notariusza

Każda para, która przed zawarciem małżeństwa nie podpisywała intercyzy, w chwili zawarcia związku małżeńskiego tworzy wspólność majątkową. Oznacza to, że cały dorobek powstały w trakcie małżeństwa staje się ich wspólnym majątkiem. W jego skład wchodzą nie tylko przedmioty nabyte po ślubie, ale min. takie dobra, jak dochody i zarobki płynące z pracy zawodowej małżonków i powstałe z posiadanych majątków osobistych czy środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdej ze stron. Jeżeli para zdecyduje się na rozwód, wspólność majątkowa przestaje obowiązywać i konieczny jest podział tego majątku. Jeżeli rozpad związku powstał za porozumieniem stron i byli małżonkowie nie mają wobec siebie roszczeń, do podziału wystarczy wizyta u notariusza. Wtedy podział majątku następuje w drodze umowy zawartej między stronami, która zostaje notarialnie poświadczona. Niestety, czasem nawet pomimo szczerych chęci i zgody, dochodzi do sytuacji, w której nie tak łatwo ocenić przynależność dobra do określonego rodzaju majątku.

[article_adv]

– Małżeństwa, u których ustała wspólność majątkowa na skutek rozwodu pomimo ustalonej zgody mogą napotkać trudności w ocenie przydziału dobra do określonego majątku. Może tu chodzić o takie sytuacje, jak wspólna działalność gospodarcza, której podział może okazać się szczególnie skomplikowany lub spadek przypisany jednej ze stron. W takich sytuacjach w sprawiedliwym podziale majątku może pomóc sąd, który weźmie pod uwagę wszystkie czynniki dotyczące nabycia dóbr w trakcie małżeństwa – tłumaczy adwokat Grzegorz Buba z Lubina.

Podział majątku uzgodniony za sprawą umowy notarialnej jest szybszym i tańszym rozwiązaniem od sprawy sądowej, jednak trudno o sytuacje, w których nie występuje żaden spór dotyczący posiadanych dóbr. Co więc z pewnością nie wchodzi w skład majątku wspólnego?

Jaki majątek nie podlega podziałowi?

Majątek, który nie podlega podziałowi po rozwodzie, to majątek osobisty każdego z małżonków. W jego skład wchodzą wszystkie dobra, które należały do stron przed zawarciem związku małżeńskiego lub zostały zakupione ze środków uzyskanych z posiadanych wcześniej dóbr. Mogą to być np. nieruchomości posiadane przez ślubem, dobra zakupione z pieniędzy pochodzących ze sprzedaży majątku osobistego czy odziedziczone i nabyte przez zapis lub darowiznę dobra określone przez darczyńcę dla jednej ze stron. W skład majątku osobistego wchodzą również dobra, które niekoniecznie zostały nabyte przed zawarciem ślubu. Mogą to być przedmioty służące zaspokajaniu osobistych potrzeb jednego ze współmałżonków, odszkodowania za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu oraz przedmioty nabyte z pozyskanych w ten sposób środków, nagrody osobiste, prawa autorskie i pokrewne ale również wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innej działalności zarobkowej.


[powiazane] Chociaż prawo jasno określa przynależność każdego możliwego dobra do określonego rodzaju majątku, to czasem sąd może nakazać podział dobra wchodzącego w skład majątku osobistego jednej ze stron. Taka sytuacja może mieć miejsce np. kiedy sąd w postępowaniu ustali jakie nakłady i wydatki zostały poczynione przez jedną ze stron na utrzymanie majątku osobistego drugiej strony, np. nieruchomości. W takich przypadkach podlegają one zwrotowi. Środki na ten cel mogą być uzyskane dowolną drogą, np. za sprawą sprzedaży nieruchomości, której problem dotyczy. Problematyczna może być również ocena przynależności dóbr wchodzących w skład majątku osobistego w trakcie trwania małżeństwa.

[article_adv]

– Podział majątku na drodze sądowej służy nie tylko rozwiązaniu sporu dotyczącego majątku, ale ma również za zadanie ustalić właściwą przynależność dóbr w skomplikowanych sytuacjach, do których potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Przykładowo, to, czy mieszkanie zakupione w trakcie trwania małżeństwa z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zapisanej jednej ze stron stanowi majątek osobisty małżonka, który odziedziczył nieruchomość, będzie zależeć od tego jakie decyzje i działania w tej mierze podjął spadkodawca – mówi adwokat Grzegorz Buba.

Od reguł określających przynależność dóbr do majątku osobistego występują również wyjątki. Przykładowo, opisane już przedmioty pozyskane przez jedną ze stron za sprawą spadku, darowizny lub zapisu posiadają wyjątek w postaci przedmiotów zwykłego wyposażenia domowego służących do użytku obojga małżonków. Jeżeli darczyńca nie określi jasnej przynależności takich dóbr, to podlegają one majątkowi wspólnemu i mogą być brane pod uwagę w procesie podziału majątku. Specyfika polskiego prawa rodzinnego wyżej stawia majątkową wspólność od osobistej, kiedy więc pojawiają się wątpliwości co do przydziału majątku do którejś z tych grup, najczęściej orzeczony zostanie przydział do majątku wspólnego.

Jak przygotować się do sporu o podział majątku?

Rozstrzygnięcie sporu o podział majątku wspólnego należy zacząć od złożenia odpowiednich dokumentów w sądzie. Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia majątku. Dokument ten powinien zawierać informacje dokładnie określające składniki majątku i przedstawić dowody potwierdzające prawo własności. W przypadku nieruchomości, będących najczęstszą przyczyną sporu, do wniosku należy więc dołączyć odpis z księgi wieczystej. Jeżeli chodzi o majątek ruchomy, to sąd nie oczekuje specjalnych dokumentów poświadczających przynależność do majątku. W przypadku, gdy jednak wystąpi spór o takie dobra, konieczne będzie przedstawienie dowodów na poparcie swoich racji np. zeznania świadków. Do wniosku należy również dołączyć dokument poświadczający ustanie wspólności majątkowej jak np. wyrok rozwodowy lub unieważniający małżeństwo. Prawo wystąpienia do sądu o podział majątku nie przedawnia się, oznacza to, że wniosek w tej sprawie może być złożony w dowolnym momencie po ustaniu wspólnoty majątkowej. Oczywiście niedopuszczalne jest wystąpienie z tym wnioskiem w sytuacji, kiedy podział majątku został już dokonany.

Warto pamiętać, że nie tylko małżonkowie mogą wystąpić z wnioskiem o podział majątku wspólnego po rozwodzie. W wyjątkowych sytuacjach prawo do tego mają również spadkobiercy, prokurator a nawet wierzyciele – mówi adwokat Grzegorz Buba.

Chociaż przy podziale majątku wspólnego obowiązuje zasada, według której wartość tego co przypadnie każdemu ze współmałżonków powinna być równa, to istnieje możliwość zasądzenia nierównego podziału majątku. Taka sytuacja może mieć miejsce w wyjątkowych okolicznościach, kiedy np. jedna ze stron uporczywie nie przyczyniała się do powstawania majątku lub wyraźnie przyczyniła się do rozpadu pożycia. Innym ważnym powodem, dla których majątek może być dzielony inaczej niż po połowie jest również wieloletnia separacja.

Podział majątku to dodatkowa nieprzyjemność wynikająca z rozpadu pożycia i rozwodu. Warto więc zadbać o to, żeby się odpowiednio przygotować do sprawy po to, żeby zakończyła się ona w możliwie szybki i sprawiedliwy sposób.

Bogusław Skowron

" ["ancestor_id"]=> string(1) "8" ["advimg"]=> string(0) "" ["lead_on_first"]=> bool(true) ["ctime"]=> string(10) "1405683441" ["gradation"]=> string(1) "0" ["gradation_sub"]=> string(1) "0" ["adv"]=> bool(false) ["signin"]=> bool(false) ["after18"]=> bool(false) ["art_category_id"]=> string(3) "112" ["is_gadget"]=> bool(false) ["vote_title"]=> string(0) "" ["with_advbox"]=> bool(false) ["advbox"]=> string(0) "" ["link_url"]=> string(27) "https://facetpo40.pl/forum/" ["link_info"]=> string(16) "Wejdź na FORUM!" ["link_alt"]=> string(0) "" ["download_file"]=> string(0) "" ["seo_title"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(0) "" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["show_recommend"]=> bool(true) ["show_random"]=> string(1) "3" ["show_other_random"]=> string(1) "3" ["avatar"]=> string(19) "/avatar/avatar_1485" ["visits_counter"]=> string(5) "11999" ["comments_counter"]=> string(1) "1" ["published_active"]=> bool(true) ["published_start"]=> string(1) "0" ["published_end"]=> string(1) "0" ["recommended_end"]=> string(1) "0" ["like_counter"]=> string(1) "0" ["unlike_counter"]=> string(1) "0" ["photos_counter"]=> NULL ["ArtCategory"]=> array(18) { ["id"]=> string(3) "112" ["name"]=> string(7) "Rozwód" ["root_id"]=> string(1) "0" ["isleaf"]=> bool(true) ["video_gradation"]=> string(1) "0" ["gallery_gradation"]=> string(1) "0" ["index_gradation"]=> string(1) "0" ["isactive"]=> bool(true) ["position"]=> string(1) "5" ["superbox_counter"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(7) "Rozwód" ["about"]=> string(184) "Jak uniknąć rozwodu, czy przyczyny rozwodu są zasadne? Jak wygląda rozwód w sądzie i co zrobić, by rozwieść się kulturalnie? Dowiedz się wszystkiego o rozwodzie i separacji." ["keywords"]=> string(100) "rozwód, jak się rozwieść, jak uniknąć rozwodu, rozwód czy separacja, skutki rozwodu, alimenty" ["use_gradation"]=> bool(false) ["slug"]=> string(8) "0-rozwod" ["lft"]=> string(2) "65" ["rgt"]=> string(2) "66" ["level"]=> string(1) "2" } } [1]=> array(49) { ["id"]=> string(2) "47" ["slug"]=> string(48) "rozwod-prosty-jak-zakup-telewizora-jak-to-zrobic" ["dont_use_tags"]=> string(0) "" ["title"]=> string(56) "Rozwód prosty jak zakup telewizora – jak to zrobić? " ["avatar_description"]=> string(0) "" ["avatar_alt_text"]=> string(0) "" ["lead"]=> string(485) "Najpierw rzut oka na mistrzów świata w rozwodzeniu się: 75% amerykańskich i połowa kanadyjskich małżeństw kończy się rozwodem. Nie robią tego dla przyjemności – po śmierci bliskiej osoby rozwód jest drugi na liście najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Podczas tego trudnego okresu spada ci na głowę wiele problemów, z którymi musisz sobie natychmiast poradzić. To bardzo trudny, kłopotliwy, wręcz przerażający czas... mówiąc delikatnie. " ["has_superbox"]=> bool(false) ["has_superbox_main"]=> bool(false) ["has_superbox_sticker"]=> bool(false) ["superbox_content"]=> string(0) "" ["superbox_title"]=> string(0) "" ["superbox_avatar"]=> NULL ["body"]=> string(4496) "

Czy do rozwodu dojdzie z twojej winy czy nie, będziesz zmuszony wynająć prawnika. I najprawdopodobniej zrobisz to pierwszy raz w życiu. Od 100 zł za godzinę będziesz walczył o 50% Waszego majątku, żeby na koniec zauważyć, że sporą część swojej wygranej wydasz na prawnika. Wydatki na ten cel mogą pochłonąć nawet do 20% tego, czego się dorobiliście jako małżeństwo, dla was zostanie więc jedynie 80% majątku.

Dlaczego im to oddawać?

Dlaczego 20% swojego majątku masz dzielić ze swoim prawnikiem? To przecież pieniądze twoje i twoich dzieci.

To zrozumiałe, że kiedy jesteś nieprzygotowany i masz do załatwienia wiele problemów naraz, oddajesz kontrolę nad swoim życiem prawnikowi. Myślisz wtedy, że twój prawnik nie będzie myślał i zajmował się niczym innym, jak tylko pracą dla ciebie. W takim razie musisz sobie uświadomić, że ma on setki, jeśli nie tysiące klientów i jesteś dla niego po prostu kolejną teczką z papierami. Gdybyś go spotkał w sklepie, bardzo możliwe, że twój prawnik by cię nie rozpoznał. Nie wziął przecież twojej sprawy dlatego, że o ciebie dba i zależy mu na tobie. Zależy mu na twoich pieniądzach. I gdyby jako pierwsza przyszła do niego twoja żona, to ją by reprezentował przed sądem, a nie ciebie.

Dlaczego więc miałbyś mu pozwalać na podejmowanie za ciebie najważniejszych w życiu decyzji? Wiedząc to, co wiesz, czy powierzyłbyś kontrolę nad swoim rozwodem, swoim życiem i swoją przyszłością prawnikowi? Jeśli tak, to kiedy już będzie po wszystkim, będziesz miał poczucie, że była żona i jej prawnik cię wykiwali. W tym samym czasie ona będzie myślała to samo o tobie i twoim prawniku. Nic dziwnego – i ty, i ona wydaliście przecież niepotrzebnie kupę pieniędzy.

Przygotuj się

Możesz tego uniknąć, jeśli przygotujesz się do rozwodu podobnie, jak przygotowujesz się do kupna telewizora. Wyobraź sobie, że chcesz kupić telewizor. Czy idziesz to sklepu i mówisz sprzedawcy, żeby dał ci jakiś telewizor a potem idziesz do domu ze świadomością, że kupiłeś to, co chciał ci sprzedać sprzedawca? Nie wierzę. Na pewno nie dałbyś sprzedawcy takiej kontroli nad swoimi pieniędzmi, bo na pewno wykorzystałby to na swoją – a nie twoją – korzyść. Wydałbyś więc niepotrzebnie sporo pieniędzy.


Zamiast tego na pewno poświęciłbyś trochę czasu, żeby porównać marki, rozmiary, funkcjonalności, kolor i dźwięk. Wziąłbyś do domu broszurki i rozmyślał nad tym, który model najbardziej ci pasuje. Na który możesz sobie pozwolić oraz który telewizor i sklep oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny.

Teraz do dzieła

Sprawdź koszty, korzyści oraz skutki dla twojego życia. Ile twój prawnik bierze za godzinę lub za całą sprawę? Odpowiada ci to? Jeśli nie, to znajdź innego. W końcu prawnik to po prostu twój pracownik. Ile cię skasuje za faksy, telefony, wysyłane pisma? Wszystkie te niezbędne dodatki mogą być zredukowane, a może nawet wyeliminowane. Jak? Po prostu zapytaj o to prawnika. Niepytany ci o tym nie opowie – w końcu to wbrew jego interesowi.

Zbierz jak najwięcej informacji na temat swojego małżeństwa i sytuacji finansowej. O czym mówiła wasza intercyza? Wchodzi w grę jakiś spadek lub wspólny interes? Przejrzyj wszystkie wasze dokumenty finansowe, zanotuj numery kont i ich salda. Spisz to, żebyście z prawnikiem od początku wiedzieli, na czym stoicie. Prawnik powie ci, jakie przysługują ci prawa w twojej sytuacji. Ty powinieneś zadbać o resztę i skorzystać z tej wiedzy.

A oto skutki

Poznaj osobiste i finansowe skutki swoich działań, zanim je podejmiesz. Jeśli się odpowiednio przygotujesz, będziesz miał kontrolę nad swoim rozwodem. Będziesz mógł z pewnością siebie negocjować ze swoją żoną, ale też ze swoim prawnikiem. A jedną z ważniejszych korzyści płynących z dobrego przygotowania do rozwodu jest to, że przygotowany będziesz miał więcej do podzielenia między siebie i żonę – a mniej wydasz na prawnika i opłaty sądowe.

W końcu ryzykujesz znacznie więcej niż to, że wyjdziesz ze sklepu z kiepskim telewizorem.

Piotr Kościołowski

" ["ancestor_id"]=> string(1) "8" ["advimg"]=> string(6) "adv_47" ["lead_on_first"]=> bool(true) ["ctime"]=> string(10) "1293484995" ["gradation"]=> string(1) "0" ["gradation_sub"]=> string(1) "0" ["adv"]=> bool(false) ["signin"]=> bool(false) ["after18"]=> bool(false) ["art_category_id"]=> string(3) "112" ["is_gadget"]=> bool(false) ["vote_title"]=> string(0) "" ["with_advbox"]=> bool(false) ["advbox"]=> string(0) "" ["link_url"]=> string(75) "https://facetpo40.pl/artykul/tekst/rozwod-jak-utrzymac-kontakt-z-dzieckiem/" ["link_info"]=> string(47) "Jak po rozwodzie utrzymać kontakt z dzieckiem?" ["link_alt"]=> string(0) "" ["download_file"]=> string(0) "" ["seo_title"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(0) "" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["show_recommend"]=> bool(false) ["show_random"]=> string(1) "3" ["show_other_random"]=> string(1) "3" ["avatar"]=> string(17) "/avatar/avatar_47" ["visits_counter"]=> string(5) "19179" ["comments_counter"]=> string(1) "2" ["published_active"]=> bool(true) ["published_start"]=> string(1) "0" ["published_end"]=> string(1) "0" ["recommended_end"]=> string(1) "0" ["like_counter"]=> string(1) "0" ["unlike_counter"]=> string(1) "0" ["photos_counter"]=> NULL ["ArtCategory"]=> array(18) { ["id"]=> string(3) "112" ["name"]=> string(7) "Rozwód" ["root_id"]=> string(1) "0" ["isleaf"]=> bool(true) ["video_gradation"]=> string(1) "0" ["gallery_gradation"]=> string(1) "0" ["index_gradation"]=> string(1) "0" ["isactive"]=> bool(true) ["position"]=> string(1) "5" ["superbox_counter"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(7) "Rozwód" ["about"]=> string(184) "Jak uniknąć rozwodu, czy przyczyny rozwodu są zasadne? Jak wygląda rozwód w sądzie i co zrobić, by rozwieść się kulturalnie? Dowiedz się wszystkiego o rozwodzie i separacji." ["keywords"]=> string(100) "rozwód, jak się rozwieść, jak uniknąć rozwodu, rozwód czy separacja, skutki rozwodu, alimenty" ["use_gradation"]=> bool(false) ["slug"]=> string(8) "0-rozwod" ["lft"]=> string(2) "65" ["rgt"]=> string(2) "66" ["level"]=> string(1) "2" } } [2]=> array(49) { ["id"]=> string(2) "46" ["slug"]=> string(15) "zrob-to-z-klasa" ["dont_use_tags"]=> string(3) "cel" ["title"]=> string(17) "Zrób to z klasą" ["avatar_description"]=> string(0) "" ["avatar_alt_text"]=> string(0) "" ["lead"]=> string(364) "Trudno. Stało się. To już pewne, że wasze małżeństwo się skończyło. Przed oczami stoją ci piekielne awantury, obgadywanie się przed przyjaciółmi oraz bolesny i kosztowny proces. Czy to nieuniknione? Niekoniecznie. Nie będzie to łatwe, ale możesz zrobić wiele, by rozstanie oznaczało dla was początek lepszego życia, a nie totalną destrukcję." ["has_superbox"]=> bool(false) ["has_superbox_main"]=> bool(false) ["has_superbox_sticker"]=> bool(false) ["superbox_content"]=> string(0) "" ["superbox_title"]=> string(0) "" ["superbox_avatar"]=> NULL ["body"]=> string(7128) "

Kiedy rozwodzi się Michał Wiśniewski, Krzysztof Ibisz lub Edyta Górniak, cała Polska dowiaduje się o tym, co myślą o swoich byłych, za co ich lub je obwiniają, jak publicznie walczą o podział majątku i na czyje wsparcie mogą liczyć po rozstaniu. Z drugiej strony, kiedy rozstawała się Jolanta Fraszyńska, zamiast oczerniać swojego męża, w Dzień Dobry TVN powiedziała: „Nasze rozstanie jest przemyślane, uzgodnione i przegadane. Stąd możemy żyć w przyjacielskich stosunkach. Klasę zachowaliśmy do końca”.

[article_adv]Co jednak zrobić, żeby na koniec móc powiedzieć: „Klasę zachowaliśmy do końca”?

Bill Ferguson to amerykański prawnik, który zbił fortunę na doradzaniu rozwodzącym się parom. Nie chwali się jednak tym, że zwykle jest w stanie dla swoich klientów wyszarpać większość wspólnego majątku. Za swój sukces uważa to, że 15% przychodzących do niego osób udaje mu się odwieźć od zamiaru rozwodu, a wielu pozostałych rozstaje się w zgodzie. Oto garść jego rad.

Osobnym zagadnieniem, o którym musisz pamiętać podczas rozwodu z klasą, jest dobro waszych dzieci. Jak bardzo nie będziecie się starali, wasz rozwód będzie dla nich bolesnym przeżyciem. Postarajcie się jednak, by nie był


przeżyciem, które zniszczy ich dalszy rozwój i szczęście. Oto garść rad, które mogą wam pomóc w oszczędzeniu dzieciom dodatkowych cierpień.

[article_adv]Niestety, nawet zgodny i kulturalny rozwód zrani wasze dzieci, zmieni waszą sytuację materialną i sprawi, że część waszych wspólnych znajomych i przyjaciół zerwie stosunki z jednym z was. „Rozstaliśmy się z klasą” - móc powiedzieć takie zdanie, to niewątpliwie sukces. Zastanów się jednak, czy nie większym sukcesem byłoby stwierdzić: „Mimo wielkich problemów udało nam się pozostać razem”.

Piotr Kławsiuć

" ["ancestor_id"]=> string(1) "8" ["advimg"]=> string(0) "" ["lead_on_first"]=> bool(true) ["ctime"]=> string(10) "1293484540" ["gradation"]=> string(1) "0" ["gradation_sub"]=> string(1) "0" ["adv"]=> bool(false) ["signin"]=> bool(false) ["after18"]=> bool(false) ["art_category_id"]=> string(3) "112" ["is_gadget"]=> bool(false) ["vote_title"]=> string(0) "" ["with_advbox"]=> bool(false) ["advbox"]=> string(0) "" ["link_url"]=> string(51) "https://facetpo40.pl/rozwod/czy-juz-pora-na-rozwod/" ["link_info"]=> string(39) "A może to jeszcze nie pora na rozwód?" ["link_alt"]=> string(0) "" ["download_file"]=> string(0) "" ["seo_title"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(0) "" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["show_recommend"]=> bool(false) ["show_random"]=> string(1) "3" ["show_other_random"]=> string(1) "3" ["avatar"]=> string(17) "/avatar/avatar_46" ["visits_counter"]=> string(5) "34385" ["comments_counter"]=> string(1) "5" ["published_active"]=> bool(true) ["published_start"]=> string(1) "0" ["published_end"]=> string(1) "0" ["recommended_end"]=> string(1) "0" ["like_counter"]=> string(1) "0" ["unlike_counter"]=> string(1) "0" ["photos_counter"]=> NULL ["ArtCategory"]=> array(18) { ["id"]=> string(3) "112" ["name"]=> string(7) "Rozwód" ["root_id"]=> string(1) "0" ["isleaf"]=> bool(true) ["video_gradation"]=> string(1) "0" ["gallery_gradation"]=> string(1) "0" ["index_gradation"]=> string(1) "0" ["isactive"]=> bool(true) ["position"]=> string(1) "5" ["superbox_counter"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(7) "Rozwód" ["about"]=> string(184) "Jak uniknąć rozwodu, czy przyczyny rozwodu są zasadne? Jak wygląda rozwód w sądzie i co zrobić, by rozwieść się kulturalnie? Dowiedz się wszystkiego o rozwodzie i separacji." ["keywords"]=> string(100) "rozwód, jak się rozwieść, jak uniknąć rozwodu, rozwód czy separacja, skutki rozwodu, alimenty" ["use_gradation"]=> bool(false) ["slug"]=> string(8) "0-rozwod" ["lft"]=> string(2) "65" ["rgt"]=> string(2) "66" ["level"]=> string(1) "2" } } [3]=> array(49) { ["id"]=> string(2) "41" ["slug"]=> string(21) "jak-sie-skubie-faceta" ["dont_use_tags"]=> string(0) "" ["title"]=> string(23) "Jak się skubie faceta " ["avatar_description"]=> string(0) "" ["avatar_alt_text"]=> string(0) "" ["lead"]=> string(519) "Nic nie jest większym dyshonorem dla rycerza niż rozwód. Wystarczy spojrzeć na Sir Paula McCartneya, człowieka, którego kultowe nazwisko zostało zmieszane z błotem przy okazji rozpadu jego małżeństwa, gdzie pojawiły się oskarżenia o przemoc, szargające jego reputację. Dał się zwieść okresem miodowego miesiąca i teraz rzeczywiście może zaśpiewać: „Wczoraj wszystkie moje zmartwienia wydawały się tak odległe". Ale on nie jest jedynym przypadkiem. Nic dziwnego, że rycerstwa już nie ma. " ["has_superbox"]=> bool(false) ["has_superbox_main"]=> bool(false) ["has_superbox_sticker"]=> bool(false) ["superbox_content"]=> string(0) "" ["superbox_title"]=> string(0) "" ["superbox_avatar"]=> NULL ["body"]=> string(6513) "

Siedem na dziesięć rozwodów inicjowanych jest przez kobiety. Choć nie ma na to twardych danych statystycznych, to chyba wszyscy się zgodzą poglądem, że być może nawet dziewięć na dziesięć spośród propozycji małżeństwa również pochodzi od kobiet. Badania dowodzą, że "uprzedzenia związane z płcią" w systemie sądownictwa powodują, że kobiety chętnie sięgają po instytucję rozwodu. Dlaczego miałoby być inaczej? To kobietom zazwyczaj daję się prawo do opieki nad dziećmi, pozostawia im się dom, psa, samochód i połowę majątku. I w dodatku to one rządzą. To oznacza, że faceci nie tylko są na straconej pozycji przy oświadczynach i decyzji o małżeństwie, ale nawet przy rozwodzie system wymiaru sprawiedliwości jest nastawiony przeciwko nim.

Każdy cierpi w trakcie rozwodu, ale mężczyźni mają kilka dodatkowych powodów do zmartwień, jak skutki ich emocjonalnej inwestycji, przegraną walkę o prawo do opieki nad dziećmi, konflikty o własność, nadszarpniętą reputację i na koniec wynikającą z tego wszystkiego depresję. Małżeństwo nie jest złą rzeczą, ale rozwód jest jak karambol dziesięciu samochodów w samym środku życia mężczyzny. Oto niektóre z przykrych doświadczeń nowo rozwiedzionych, które dla swojego dobra poznaj i zapamiętaj, na wypadek, gdyby i tobie zdarzył się rozwód.

Zdrada

Oczywiście, nie wszystkie kobiety są urodzonymi poszukiwaczkami złota, ale rozwód - jak śmierć - może zmienić nawet dobrą skądinąd istotę w krwiożerczą bestię. Być może kilka kobiet - rekinów decyduje się na małżeństwo tylko i wyłącznie dla pieniędzy, ale dla większości kobiet małżeństwo staje się niezłym biznesem dopiero wtedy, kiedy upada jako związek emocjonalny.

Na początku miłość jest szczera, a to przychodzi łatwo, gdy mężczyzna ma tylko swoje marzenia. Do czasu, dopóki nie kupi swojego wymarzonego niemieckiego samochodu. Wtedy dreszczyk uniesienia mija, a kobieta doznaje objawienia: „Mogłabym wyciągnąć sporo kasy z tego frajera. Przecież na nią zasługuję". Z perspektywy czasu podejmowanie przez faceta inicjatywy i ciężka praca - powiedzmy, że napisałeś przebój, który się świetnie sprzedał – okazują się błędem. Motywacja jest jak otwarta rana, która wabi komary przez okno do sypialni.

W pewnym sensie poczucie kobiety, że pieniądze jej się należą, to wynik wszechobecnej kulturowej propagandy, która zaczyna się już od dziecięcych bajek. Kobiety od dziecka uczy się, aby szukały mężczyzn z motywacją, wystarczy siegnąć po pierwsze z brzegu bajki, jak Kopciuszek (biedna dziewczyna w łachmanach zdobywa bogactwo pod fałszywym pretekstem), Zakochany kundel (zarozumiały suczka ma nadzieję przerobić zmotywowanego kundelka) i Śpiąca Królewna (śpiący leń budzi się, aby stać się niesłusznie bogatą). Wielkie dzięki, panowie bajkopisarze.

Opieka nad dziećmi

Ojców, którzy zostali oddzieleni od życia swoich dzieci, nazywa się „wyrzuconymi tatusiami”. Sto lat temu dzieci uważano za własność ojców, ale historyczne zmiany, jakie zaszły w traktowaniu sprawy opieki nad dziećmi, zamieniły tatusia w potwora. Badania pokazują, że 70% spraw o opiekę nad dziećmi kończy się przyznaniem praw w tym zakresie matkom. Jeszcze raz, żeby nie było wątpliwości – w siedmiu sprawach na dziesięć. Gdyby szanse w kasynie były tak duże, jak szanse kobiet


na wygranie sprawy przed sądem rodzinnym, mężczyźni rzuciliby swoje zajęcia i nie wstawaliby od ruletki czy pokera. Idea „wyrzuconych tatusiów” wpływa na dzieci i na całe społeczeństwo. Prowadzi ona do coraz większej ilości niepełnych rodzin, w których brakuje ojców.

Dom

Rozsądek podpowiada, że do domu i samochodu ma prawo ten, kto za nie zapłacił. Ale mamy dwudziesty pierwszy wiek i zdrowy rozsądek jest takim samym ulubionym mitem jak Zeus czy Yeti. Sentyment i emocje mają dla sądu większą wartość niż 20 lat spłacania kredytu hipotecznego. Otwórz excela i sprawdź, czy są tam funkcje „uczucia i emocje”. Nie da się tego obliczyć, nawet Microsoft tego nie potrafi.

W związku z tym nie stos rachunków i faktur ale przesadne skarżenie się na własne krzywdy i hamletowskie aktorstwo w sądzie to najlepszy sposób wpływania na sędziów w trakcie rozwodu. Dosłownie, takie aktorstwo zdobywa serca stronniczych kobiet i mężczyzn w czarnych togach.

Oto kolejne statystyki, które wyciskają łzy niejednemu facetowi. Majątek przeciętnego rozwodnika kurczy się aż o 77%. Niech pozytywnym akcentem będzie tutaj chociaż fakt, że była żona najpewniej pozwoli nieszczęśnikowi zatrzymać stary stół bilardowy, a on zapewne będzie miał dość czasu, aby odświeżyć swoje umiejętności w tej grze.

Reputacja

Reputacja mężczyzny w czasie rozwodu jest jak piórko na wietrze, można ją zdmuchnąć w jednej chwili – wystarczy, że kobieta jedynie zasugeruje “przemoc”. I nic nie musi zostać udowodnione, a reputacja mężczyzny już jest ubabrana jak pielucha po przecierze z marchewki. Co gorsza, słowo „przemoc” może oznaczać praktycznie wszystko. Kłótnia małżeńska może stać się „słowną przemocą”, chociaż gazety najpewniej pominą to pierwsze słowo i zostanie tylko „przemoc”.

Oczywiście, niektórzy faceci rzeczywiście biją żony i zasługują na potępienie, ale niestety zarzut "przemocy" stał się tak uniwersalny, groźny i naładowany, jak słowo "terroryzm". Naruszenie nietykalności jest przestępstwem (jest i powinno nim być), ale przekrzykiwanie się dwojga normalnie zdenerwowanych ludzi nie może być porównywane do przemocy fizycznej.

Dokąd nas to zaprowadzi? Facet zje ostre chili, musi skorzystać z kibla i okaże się, że trafi do więzienia za przemoc węchową?

A jakie Wy macie doświadczenia z rozwodami? Jak Was oskubano? Zapraszamy do dyskusji!

 

Whiskey Whiskey

" ["ancestor_id"]=> string(1) "8" ["advimg"]=> string(0) "" ["lead_on_first"]=> bool(true) ["ctime"]=> string(10) "1293478208" ["gradation"]=> string(1) "0" ["gradation_sub"]=> string(1) "0" ["adv"]=> bool(true) ["signin"]=> bool(false) ["after18"]=> bool(false) ["art_category_id"]=> string(3) "112" ["is_gadget"]=> bool(false) ["vote_title"]=> string(0) "" ["with_advbox"]=> bool(false) ["advbox"]=> string(0) "" ["link_url"]=> string(0) "" ["link_info"]=> string(0) "" ["link_alt"]=> string(0) "" ["download_file"]=> string(0) "" ["seo_title"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(0) "" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["show_recommend"]=> bool(false) ["show_random"]=> string(1) "3" ["show_other_random"]=> string(1) "3" ["avatar"]=> string(17) "/avatar/avatar_41" ["visits_counter"]=> string(5) "73975" ["comments_counter"]=> string(2) "38" ["published_active"]=> bool(true) ["published_start"]=> string(1) "0" ["published_end"]=> string(1) "0" ["recommended_end"]=> string(1) "0" ["like_counter"]=> string(1) "0" ["unlike_counter"]=> string(1) "0" ["photos_counter"]=> NULL ["ArtCategory"]=> array(18) { ["id"]=> string(3) "112" ["name"]=> string(7) "Rozwód" ["root_id"]=> string(1) "0" ["isleaf"]=> bool(true) ["video_gradation"]=> string(1) "0" ["gallery_gradation"]=> string(1) "0" ["index_gradation"]=> string(1) "0" ["isactive"]=> bool(true) ["position"]=> string(1) "5" ["superbox_counter"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(7) "Rozwód" ["about"]=> string(184) "Jak uniknąć rozwodu, czy przyczyny rozwodu są zasadne? Jak wygląda rozwód w sądzie i co zrobić, by rozwieść się kulturalnie? Dowiedz się wszystkiego o rozwodzie i separacji." ["keywords"]=> string(100) "rozwód, jak się rozwieść, jak uniknąć rozwodu, rozwód czy separacja, skutki rozwodu, alimenty" ["use_gradation"]=> bool(false) ["slug"]=> string(8) "0-rozwod" ["lft"]=> string(2) "65" ["rgt"]=> string(2) "66" ["level"]=> string(1) "2" } } } array(0) { }

Gorące tematy

facebook