Strona używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookies, zawsze możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce internetowej. Polityka Cookies Akceptuję

Finansowa wolność

Oszczędzanie

Oszczędzanie Finansowa wolność

Jak mówią eksperci, wolność finansowa zaczyna się wówczas, gdy zyski z naszych inwestycji są wyższe niż wydatki. Nie dzieje się to jednak z dnia na dzień. Wiele zależy od samodyscypliny, zdrowego rozsądku, wiedzy, cierpliwości oraz odrobiny szczęścia.

Tagi: pieniądze , oszczędzanie , inwestowanie , finanse , akt

Oszczędzanie Finansowa wolność

Naprawdę nie musimy tylko wydawać pieniędzy, możemy je inwestować, a pomnożony kapitał będzie naszym zabezpieczeniem na przyszłość. Możemy go wykorzystać na bardziej szczytne cele, na przykład na zapewnienie dobrej edukacji naszym dzieciom, zakup domu lub przeznaczenie części zysków na organizacje charytatywne.

Zanim ulokujemy pierwsze prawdziwe pieniądze na giełdzie, możemy popróbować inwestowania „na niby” w jednej z giełdowych gier internetowych.

Rynek finansowy

Rynek finansowy dzieli się na rynek pieniężny, walutowy oraz kapitałowy. Rynek pieniężny, to rynek transakcji, na którym funkcjonują krótkoterminowe (do jednego roku) dłużne papiery wartościowe, takie jak na przykład bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty depozytowe, weksle, czeki. Jest to rynek, na którym podmioty gospodarcze finansują swoją bieżącą działalność.

Jako wyraz protestu przeciwko nadmiernej konsumpcji dóbr w krajach rozwiniętych ustanowiono Buy Nothing Day, czyli Dzień Bez Kupowania, który przypada w ostatnią sobotę listopada. Warto zastanowić się, nie tylko tego dnia, nad podjęciem próby dążenia do pewnej równowagi w naszym życiu finansowym. Dobra materialne cieszą, ale tylko przez jakiś czas i dają pozorną radość, a potrzeby rosną w miarę konsumowania. To zaś skutkuje brakiem oszczędności. W celu zaspokojenia wciąż rosnących potrzeb, zaczynamy w końcu żyć na kredyt.

Na rynku walutowym odbywają się z kolei transakcje kupna i sprzedaży walut różnych państw. Rynek kapitałowy (rynek papierów wartościowych), to rynek, na którym funkcjonują średnio- i długoterminowe instrumenty finansowe. Dzieli się on na rynek pierwotny i wtórny. Na rynku pierwotnym można nabyć papiery wartościowe po stałej cenie emisyjnej, która jest stała do końca okresu emisji określonej przez emitenta. Gdy my jako inwestorzy zakupimy takie papiery wartościowe, to również zainwestowany przez nas kapitał zasila kapitał emitenta. Natomiast na rynku wtórnym odbywa się obrót papierami wartościowymi, które zostały wyemitowane na rynku pierwotnym w poprzednich okresach. Na rynku wtórnym możemy zatem kupić i sprzedać swoje papiery wartościowe.

Instytucje rynku kapitałowego

Zarówno nasi rodacy, którzy mieszkają w kraju, jak i poza jego granicami, mogą z racji przystąpienie Polski do Unii Europejskiej korzystać z ofert prowadzenia rachunków finansowych w krajach OECD. Warto zatem przyjrzeć się bliżej instytucjom w Polsce lub chociażby w Wielkiej Brytanii, w których być może zdecydujemy się inwestować.

W Polsce papiery wartościowe możemy zakupić, jak i sprzedać za pośrednictwem Domów Maklerskich (na przykład: BDM PKO BP SA, DM BZWBK, Dom Inwestycyjny Bre Banku, ING Securities SA i innych). Aby jednak zacząć inwestować, każdy przyszły inwestor podpisuje najpierw umowę o otwarcie rachunku inwestycyjnego. Dom Maklerski po otrzymaniu od nas dyspozycji zakupu akcji wybranej spółki, przekazuje nasze zlecenie na Giełdę. Z pewnością inwestowanie w Polsce może być łatwiejsze niż w Wielkiej Brytanii ze względu na lepszą znajomość polskich realiów oraz brak bariery językowej. Inwestując w Polsce, instytucją, o której warto dowiedzieć się więcej, jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie www.gpw.com.pl.

W co inwestować?

Inwestować możemy w różne instrumenty finansowe, takie jak przykładowo akcje, obligacje, bony.

 • Akcje
  Ppoprzez zakup akcji danej spółki stajemy się właścicielami części jej majątku. Tak jak w Polsce tak i w Wielkiej Brytanii najbardziej popularne są akcje zwykłe (z ang. ordinary shares).
   
 • Obligacje
  Gdy zakupimy obligacje, stajemy się posiadaczami papierów wartościowych, w których emitent jest naszym dłużnikiem i zobowiązuje się w stosunku do nas do spełnienia pewnego świadczenia. Kontrakty zakupu obligacji, określane też w Wielkiej Brytanii skrótem IOU, określają zatem warunki tego świadczenia, takie jak kwotę kapitału, wysokość odsetek, czas w którym płatność będzie miała miejsce.
   
 • Bony pieniężne
  Krótkoterminowe (oferowane w Polsce z 7-dniowym okresem zapadalności) instrumenty dłużne, emitowane przez bank centralny.
   
 • Bony skarbowe
  Krótkoterminowe instrumenty dłużne o terminach wykupu nieprzekraczających 12 miesięcy, emitowane przez Ministerstwo Finansów.
   
 • Certyfikaty inwestycyjne
  Papiery wartościowe uczestnictwa posiadacza w inwestycji prowadzonej przez zamknięty fundusz inwestycyjny.
   
 • Fundusze inwestycyjne
  Najbardziej ogólny podział wyodrębnia fundusze otwarte, zwane inaczej funduszami wzajemnymi (stale prowadzące aktywną sprzedaż swoich jednostek i podlegające odsprzedaży na życzenie posiadacza) oraz fundusze zamknięte (emitujące certyfikaty inwestycyjne).

Kwestia intensywności angażowania posiadanego kapitału w instrumenty finansowe, takie jak na przykład akcje, powinna w głównej mierze zależeć od posiadanej wiedzy na temat rynków finansowych. Tylko w pewnym stopniu można bazować na poradach specjalistów w domach maklerskich.

Dobrze jest też zdywersyfikować instrumenty finansowe, w które inwestujemy. Kapitał inwestowany na giełdzie powinien stanowić tylko część posiadanych oszczędności. Każdy inwestor giełdowy musi zdawać sobie sprawę z możliwości osiągnięcia wysokich zysków, ale również z ryzyka poniesienia strat, które mogą stanowić w przypadku bardzo „chybionych” inwestycji nawet całą zainwestowaną kwotę (np. gdy spółka, której akcje zakupiliśmy, ogłosi upadłość). Należy również wiedzieć, że nawet posiadanie gruntownej wiedzy na temat inwestowania nie daje gwarancji osiągnięcia sukcesu na parkiecie.

Beata Bugała-Miler
Artykuł ukazał się w serwisie 
 

Pieniądze na przyszłość
Linki artykułu
Kopiuj link:
Skopiowano do schowka

Wklej link na stronę:
Skopiowano do schowka

 

Komentarze (1) / skomentuj / zobacz wszystkie

kriss
04 marca 2016 o 18:33
Odpowiedz

szukaja jeleni

~kriss

04.03.2016 18:33
1

Gorące tematy

facebook
raporty
Raporty