Strona używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookies, zawsze możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce internetowej. Polityka Cookies Akceptuję
Skład i postać: Maxigra Go 25 mg. Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu tworzącego się in situ z 35,12 mg syldenafilu cytrynianu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 2,15 mg aspartamu (E951) i 70,4575 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Produkt leczniczy Maxigra Go jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxigra Go niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do terapii zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy Maxigra Go jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale mięśnia sercowego oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. ChPL: 10.10.2016 r.

Twoja ostatnia wola

Wolne myśli

Sporządzając ostatnią wolę, nie posługuj się zwrotami np.: „zapisuję dom”. Prawidłowa formuła to np.: „powołuję do dziedziczenia/spadku moją żonę Alicję, mojego syna Piotra i córkę Wiktorię. Połowę majątku zapisuję córce, a po jednej czwartej żonie i córce.” Aby uniknąć wątpliwości najlepiej dokładnie podać nazwisko, imiona, imiona rodziców.

Jeśli pojawiają się wątpliwości co do interpretacji określonych zapisów, w przypadku testamentu spisanego samodzielnie, to rozstrzygnie je sąd, aby ustalić, jaka była rzeczywista twoja (tzn. testatora) wola.

Pamiętaj, że od 2011 roku prowadzone są też notarialne rejestry testamentów, także tych sporządzonych samodzielnie (a nie tylko notarialnie) i możesz z nich skorzystać, by twój testament nie zaginął.

Pamiętaj też, że aby testament był ważny, musi zawierać tylko twoje rozporządzenia majątkiem. Jeśli zatem spiszesz go wspólnie z małżonką i oboje podpiszecie testament, będzie on nieważny! Jeśli chcesz z żoną zdecydować o dziedziczeniu połowy z waszego wspólnego majątku i ewentualnie majątku odrębnego, to musicie sporządzić osobne dwa testamenty – jeden ty, drugi małżonka.

Możesz też spisać dwa oddzielne testamenty i w każdym z nich powołać do spadku drugiego małżonka. Gdy jeden z nich umrze, drugi obejmie po nim spadek.

Zmienić testament możesz w każdej chwili

Testament możesz odwołać w każdej chwili, nawet... na łożu śmierci. Nie ma też znaczenia, ile testamentów za życia sporządzisz, liczy się zawsze ten ostatni. Pamiętaj jednak wówczas o dacie, bo to będzie świadczyło, która twoja wola jest tą ostateczną. Nawet jeśli najpierw sporządziłeś testament notarialny, ale po jakimś czasie stwierdziłeś, że twoja wola jest inna, możesz wtedy sporządzić własnoręczny testament.

Generalnie na unieważnienie testamentu masz następujące sposoby:

  1. Sporządzenie nowego testamentu.
  2. Zniszczenie poprzedniego lub pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność.
  3. Dokonanie zmian, z których będzie wynikała twoja wola odwołania wcześniejszych postanowień.

Pamiętaj: jeśli w nowym testamencie nie zaznaczysz, że odwołujesz poprzedni, wtedy nowy testament spowoduje odwołanie tylko tych postanowień poprzedniego, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Paweł Pluta

Linki artykułu
Kopiuj link:
Skopiowano do schowka

Wklej link na stronę:
Skopiowano do schowka

 

Komentarze (0) / skomentuj / zobacz wszystkie

Gorące tematy

facebook
raporty
Raporty