Strona używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookies, zawsze możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce internetowej. Polityka Cookies Akceptuję
Skład i postać: Maxigra Go 25 mg. Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu tworzącego się in situ z 35,12 mg syldenafilu cytrynianu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 2,15 mg aspartamu (E951) i 70,4575 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Produkt leczniczy Maxigra Go jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxigra Go niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do terapii zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy Maxigra Go jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale mięśnia sercowego oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. ChPL: 10.10.2016 r.

Regulamin

Regulamin serwisu Facetpo40.pl

1

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez firmę Tene Cursum Sp. z o.o. na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią serwisu internetowego Facetpo40.pl, polegającej na umożliwieniu użytkownikom korzystania z forum serwisu i komentarzy pod artykułami serwisu w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii.

2

Wszyscy użytkownicy mogą używać w swoich wypowiedziach dowolnie wybranego tymczasowego nicka (nazwy użytkownika), z zastrzeżeniem, iż nie będzie to adres strony www lub mailowy, wyrażenie powszechnie uznawane za wulgarne lub oznaczenie komercyjne. Tene Cursum Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów z takimi nickami.

3

Osoby zamieszczające wypowiedzi na forum oraz komentujące artykuły serwisu Facetpo40.pl rozpowszechniają swoje opinie na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób w swoich wypowiedziach.

4

Osoby zamieszczające wypowiedzi na forum oraz komentujące artykuły serwisu Facetpo40.pl wyrażają zgodę na to, że treści te pozostaną w serwisie, a Tene Cursum Sp. z o.o. ma prawo odmówić ich usunięcia.

5

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na stronach forum oraz w komentarzach pod artykułami treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy propagujących przemoc.

6

Zabronione jest umieszczanie przez uczestników na stronach forum oraz w komentarzach pod artykułami:

a) przekazów reklamowych, chyba, że Tene Cursum Sp. z o.o. wyrazi na to pisemną zgodę,
b) hiperłączy do innych stron w serwisie w celu promocji tych stron
c) materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.

7

Zabronione jest podbijanie wątków poprzez zamieszczanie wpisów nieposiadających treści.

8

Tene Cursum Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów lub ich części zawierających treści, o których mowa w pkt 4, 5 i 6 niniejszego Regulaminu, a także wszelkich treści niezgodnych z polityką wydawniczą serwisu. W przypadku, gdy usunięty wpis jest wpisem inicjującym dyskusję, po jego usunięciu wątek zainicjowany tym wpisem może być niedostępny, niezależnie od treści pozostałych wpisów.

Tene Cursum Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przenoszenia wpisów i wątków nieadekwatnych do danego tematu forum do tematu adekwatnego.

9

Tene Cursum Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników serwisu Facetpo40.pl i autorów komentarzy pod artykułami innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub na żądanie uprawnionych organów państwa. Szczegóły Polityki prywatności znajdują się tutaj.

10

Umieszczanie na stronach serwisu Facetpo40.pl przekazów reklamowych i promocyjnych dopuszczalne jest wyłącznie:

a) przez uczestników na forach za zgodą pisemną udzieloną przez Tene Cursum Sp. z o.o.  
b) przez uprawnionych przez Tene Cursum Sp. z o.o. uczestników na forach oznaczonych jako sponsorowane,
c) przez uprawnionych przez Tene Cursum Sp. z o.o. uczestników na forach oznaczonych jako fora z udziałem przedstawiciela określonego produktu, reprezentującego konkretną firmę.

11

Tene Cursum Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania treści serwisu i forum. 

12

Zarówno forum jak i komentarze pod artykułami serwisu Facetpo40.pl są miejscami, które dają użytkownikom możliwość zaprezentowania swoich poglądów. Tene Cursum Sp. z o.o.  nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, nie ingeruje też w przebieg dyskusji.

13

Użytkownicy serwisu Facetpo40.pl poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach serwisu wyrażają zgodę na wykorzystanie tych treści w działaniach promocyjnych serwisu Facetpo40.pl.

14

Tene Cursum Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie www.facetpo40.pl/s/regulamin1

Warszawa, 09 lutego 2015 r.

 

Tene Cursum sp. z o.o. , ul. Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa, KRS 0000400590, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-266-90-33, REGON 145563943. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 115 000,00 zł.

Gorące tematy

facebook
raporty
Raporty